• (0472) 64-10-00
  • CSBC@business-college.com.ua

Навчальний заклад було відкрито в 1966 році відповідно до Постанови Ради Міністрів СРСР від 07 листопада 1963 р. № 1210 на виробничій базі Черкаського хімічного комбінату (зараз – ПАТ „Азот”). Перша назва – технічне училище № 2 м. Черкаси. В подальшому заклад реорганізовувався: у 1984 р. – у середнє професійно-технічне училище № 10 м. Черкаси, у 1991 р. – вище професійне училище № 10 м. Черкаси. 1985 року добудовано навчальний корпус № 2, у 2011р. завершено реконструкцію навчального корпусу №1.

Перші 25 років своєї діяльності навчальний заклад займався підготовкою фахівців, в основному, для ПАТ «Азот». Найбільш відомими випускниками тих років були Корчака М.І. (головний інженер ПАТ «Азот»), Шепель В.П. (голова Ради Черкаської обласної профспілки працівників хімічної і нафтохімічної галузей промисловості), Шолудько П.І. (начальник цеху ПАТ «Азот»).

З метою подальшого розвитку національної освіти, її інтеграції в європейський освітній простір, а також створення нової сучасної моделі вищого навчального закладу в рамках консультативної програми ТРАНСФОРМ під керівництвом Федерального Міністерства освіти, науки, технології і досліджень ФРН та Міністерства освіти України в 1995 році у закладі був створений структурний підрозділ – Модельний навчальний центр з підготовки фахівців для сфери підприємницької діяльності (наказ Міністерства освіти України від 30 червня 1995 р. № 195).

У зв’язку з впровадженням інноваційних технологій професійно-практичного навчання та відповідно до подання Черкаської обласної державної адміністрації ВПУ №10 м.Черкаси було реорганізовано у Черкаський модельний центр підготовки та перепідготовки фахівців (наказ Міністерства освіти України від 9 січня 1997 року № 5).

За підтримки уряду ФРН і Міністерства освіти України в рамках програми ТРАНСФОРМ (1995 - 1999 роки) навчальний заклад отримав технічну та фінансову допомогу, що дало можливість кардинально змінити матеріально-технічну базу, залучити нових викладачів, провести їх стажування у ФРН, повністю припинити підготовку за існуючими технічними спеціальностями та відкрити сучасні спеціальності, яких потребував ринок праці у Черкаський області.

Необхідність у забезпеченні якісної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів „молодший спеціаліст” і „бакалавр”, реалізації в повній мірі системи ступеневої освіти спонукала реорганізувати Черкаський модельний центр підготовки та перепідготовки фахівців у Черкаський державний бізнес-коледж. Реорганізація відбулася 29 серпня 2000 року за погодженням Кабінету Міністрів України, Міністерства фінансів України та Міністерства економіки України (наказ № 412 Міністерства освіти і науки України).

За 50 років діяльності навчальний заклад підготував більше 21000 кваліфікованих фахівців для Черкаського регіону та України. В коледжі навчається 1108 студентів за 8 спеціальностями на 5 відділеннях: економіки і туризму, маркетингу та підприємства, обліку і фінансів, інформаційних технологій, дизайну. Іногороднім надається гуртожиток.

Наші випускники (за бажанням) можуть продовжити навчання на III-V курсах Черкаського банківського інституту або інституту магістерської та післядипломної освіти Університету банківської справи НБУ (м. Київ). Випускники бакалавріату – на V курсах Київського національного економічного університету ім. В. Гетьмана або Київського національного торгово-економічного університету. Випускники бакалавріату мають можливість продовжити навчання у ВНЗ Польщі за програмою «Европейська освіта» на освітньому рівні «Магістр». Усі випускники бізнес-коледжу можуть продовжити навчання у м.Черкаси за програмами Київського національного університету технологій та дизайну на ІІІ або V курсах . Навчання проводиться на базі Черкаського державного бізнес-коледжу в рамках новостворенного освітньо-наукового кластеру.

У нас працює 89 штатних викладачів, із них: 62% є докторами наук або мають кваліфікацію "спеціаліст вищої категорії", 22 пройшли стажування у ФРН, Канаді, США, Польщі, Ірландії, Латвії, Великій Британії та отримали міжнародні сертифікати. Девять викладачів працюють над докторськими та кандидатськими дисертаційними дослідженнями у галузі економічних, історичних, педагогічних, фізико-математичних наук та мистецтвознавства. Відзнаками Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України та інших державних органів влади нагороджено 47 працівників коледжу. Викладачами коледжу підготовлено 188 авторських навчальних видань для студентів.

Oдин із найкращих показників вищої освіти України – середній вік викладачів – 42 роки, а викладачів з науковими ступенями – 39 років.

Черкаський державний бiзнес-коледж - це три навчальнi корпуси, гуртожиток, корпус господарчо-допомiжних примiщень, загальна площа яких складає 8663,4 кв.м. Маємо стадiон та два спортивних мiстечка, територія налічує більше 2,08 га.

Тісна співпраця єднає колектив закладу з представниками бізнес-спільноти Черкащини. Бізнес-коледж є колективним членом Черкаського обласного союзу промисловців і підприємців (2001 р.), Черкаського обласного об’єднання організацій роботодавців (2004 р.), Черкаської торгово-промислової палати (2006 р.), входить у Освітній-інвестиційно-технологічний кластер Київського національного університету технологій та дизайну (2015р.).

Команда КВН „Кактуси” стала володарем Кубку Веселого Народу України сезону 2007-2008 років, володарем Кубку КВН України 2009 року.

Ділові відносини із зарубіжними партнерами успішно складались з першого дня заснування навчального закладу. З 1975 по 1989 рік відбувалися щорічні обміни студентів та педагогічних працівників з партнерами з м. Біттерфельд, НДР, з 1993 по 1999 рік щорічно – з партнерами з м. Ганновер, ФРН. Коледж (першим в Україні у 1995 році) започаткував співпрацю з навчальними закладами ФРН в рамках асоціації „EUROPEN International”, з 2002 року бере участь у проектах Уряду США „Молодіжний розвиток” та „Викладання англійської мови як іноземної”. В жовтні 2008 року на базі коледжу відкрито регіональний Інститут підприємництва CISCO за підтримкою Стенфордського та Корнельського університетів, США.. За підтримки Міністерства освіти Франції у 2008 р. здійснили обмін студентів за програмою S.A.M.E.D.I. та у 2009 р.- стажування студентів економічних спеціальностей у банках регіону Лімузен, Франція за програмою МЕТЕОРИТ. Група студентів пройшли стажування на підприємствах м.Дублін, Ірландія у 2013 році; м.Лодзь, Польша - у 2014; м.Рига, Латвія - у 2015 році.

У бізнес-коледжі працюють громадяни США – волонтери Корпусу Миру.

Ми постійно працюємо над удосконаленням авторських освiтнiх програм, якi забезпечили б високоякiсну професійно-практичну пiдготовку випускників, конкурентоспроможних на ринку працi, удосконаленням навчально-матерiальної бази з використанням сучасних інформаційних, телекомунікаційних технологiй, активізацією пізнавальної діяльності студентів в умовах інтегрованого освітнього простору, оптимальним поєднанням досвiду закордонних методик пiдготовки спецiалiстiв з вiтчизняними для досягнення найкращих результатiв у навчаннi студентiв.

У 1985 році навчальний заклад вперше атестовано для надання освітніх послуг за рівнем повної загальної середньої освіти.

У 1995 році розпочато проведення навчальних занять студентів економічних спеціальностей в умовах моделювання підприємницької діяльності

У 2001 році в коледжі запроваджено підготовку бакалаврів.

У 2003 році коледж нагороджено Почесною Грамотою Міністерства освіти і науки України за значний внесок у справу підготовки висококваліфікованих фахівців комерційної діяльності та впровадження інноваційних технологій навчання. Коледж вперше пройшов державну акредитацію з напряму "Економіка і підприємництво" за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр.

У 2004 році коледж визнано Переможцем Всеукраїнського конкурсу якості продукції в Черкаській області в номінації "Надання освітніх послуг, пов'язаних з одержанням вищої освіти".

У 2008 році коледж нагороджено Дипломом Міністерства освіти і науки України та Академії педагогічних наук України за високі творчі досягнення в удосконаленні змісту навчально-виховного процесу.

У 2009 році коледж нагороджено Грамотою Міністерства освіти і науки України з активну участь у Всеукраїнському конкурсі фахової майстерності серед студентів спеціальності „Комерційна діяльність”.

У 2009 році коледж визнано Переможцем серед ВНЗ України І-ІІ рівнів акредитації в рамках національної програми „Діловий імідж України. Національні досягнення” та нагороджено срібною відзнакою „Визнання року-2009".

У 2011 році коледж нагороджено Грамотою Національної академії педагогічних наук України за значний вклад в організацію і проведення Всеукраїнського молодіжного конкурсу „Новітній інтелект України”.

У 2013 році директору бізнес-коледжу, доктору економічних наук Кукліну О.В. присвоєно вчене звання професора.

У 2015 р. бізнес-коледж повторно акредитовано строком на 10 років за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» за напрямами підготовки «Облік і аудит», «Маркетинг», «Економіка підприємства».

У 2015 р. спільно з Київським національним університетом технологій та дизайну розпочалася підготовка бакалаврів та магістрів (за 7 спеціальностями) на базі Черкаського державного бізнес-коледжу.

У 2016 р. бізнес-коледж став участником програми Європейского Союзу "ERASMUS" для студентів та викладачів. Поновлено співпрацю з Корпусом Миру США.

У 2016 р. розпочата співпраця з одним із найкращих коледжів США «Broward College», штат Флорида, яка передбачає запровадження програм отримання американського диплому зі спеціальності «Бізнес-адміністрування» у Черкаському державному бізнес-коледжі.

У 2016 р. бізнес-коледж у конкурсі Черкаської торгово-промислової палати «Під знаком Меркурій» став Переможцем у номінації «Інновації в освіті 2016» та Лауреатом у номінації «Лідер освіти 2016»