Загальні відомості

 • Заступник директора з виховної роботи та міжнародних зв’язків , Черкаський державний бізнес-коледж

  серпень 2013 - теперішній час
  (05 р. 6 міс.)

 • Kерівник молодіжного проекту «Молодь для молоді», Черкаський державний бізнес-коледж

  вересень 2016 - теперішній час
  (02 р. 5 міс.)

 • Завідуючий відділення обліку та фінансів, Черкаський державний бізнес-коледж

  серпень 2008 - серпень 2013
  (05 р. 0 міс.)

 • Учасник проекту FINREP I,II United States Agency for International Development, викладання та розробка курсу «Фінансова грамотність», Черкаський державний бізнес-коледж

  жовтень 2012 - травень 2013
  (00 р. 7 міс.)

 • Викладач-інструктор з курсу «Заснування власної справи» Cisco Entrepreneurship Institute, Черкаський державний бізнес-коледж

  вересень 2008 - травень 2012
  (03 р. 7 міс.)

 • Викладач кафедри економіки та підприємництва, Черкаський державний бізнес-коледж

  серпень 2004 - серпень 2008
  (04 р. 0 міс.)

 • Заступник директора з виховної роботи та міжнародних зв’язків , Черкаський державний бізнес-коледж

  серпень 2013 - теперішній час
  (05 р. 6 міс.)

 • Kерівник молодіжного проекту «Молодь для молоді», Черкаський державний бізнес-коледж

  вересень 2016 - теперішній час
  (02 р. 5 міс.)

 • Завідуючий відділення обліку та фінансів, Черкаський державний бізнес-коледж

  серпень 2008 - серпень 2013
  (05 р. 0 міс.)

 • Учасник проекту FINREP I,II United States Agency for International Development, викладання та розробка курсу «Фінансова грамотність», Черкаський державний бізнес-коледж

  жовтень 2012 - травень 2013
  (00 р. 7 міс.)

 • Викладач-інструктор з курсу «Заснування власної справи» Cisco Entrepreneurship Institute, Черкаський державний бізнес-коледж

  вересень 2008 - травень 2012
  (03 р. 7 міс.)

 • Викладач кафедри економіки та підприємництва, Черкаський державний бізнес-коледж

  серпень 2004 - серпень 2008
  (04 р. 0 міс.)

БОГУН МАКСИМ МИХАЙЛОВИЧ
Заступник директора з виховної роботи та міжнародних зв’язків
Черкаського державного бізнес-коледжу
Міністерства освіти і науки України

РОБОЧА АДРЕСА
243, вул. В’ячеслава Чорновола
м. Черкаси, 18028
(472) 64-10-00
Bogun@business-college.com.ua

ОСВІТА
Червень 2004 Викладач-дослідник економічної теорії, економіст, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ЗА ОСТАННІ П’ЯТЬ РОКІВ
Листопад 2015 Учасник Програми «Відкритий світ» (фінансується Конгресом США), м. Вашингтон, м. Мілуокі, США
Квітень-листопад 2015 Програма «Заступник директора з навчально-виховної та виховної роботи ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації», Університет менеджменту освіти Національної академії педагогічних наук України, м. Київ
Листопад 2011-2015 Аспірант кафедра політичної економії обліково-економічних факультетів, спеціальність 08.00.01 Економічна теорія та історія економічної думки, Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана
ОСОБЛИВІ ДОСЯГНЕННЯ
10/2016 Подяка Міністерства освіти і науки України
10/2015 Подяка правління Соціологічної асоціації України
10/2014 Подяка Корпусу Миру США в Україні
05/2013 Подяка Університету банківської справи України та Проекту USAID «Розвиток фінансового сектору» (FINREP)
09/2010 Почесна Грамота Головного управління освіти і науки Черкаської обласної державної адміністрації

ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ
08/2013 – теперішній час Заступник директора з виховної роботи та міжнародних зв’язків , Черкаський державний бізнес-коледж
08/2008 – 08/2013 Завідуючий відділення обліку та фінансів, Черкаський державний бізнес-коледж
08/2004 – 08/2008 Викладач кафедри економіки та підприємництва, Черкаський державний бізнес-коледж
05 квітня – 11 квітня 2018 року Програма «Інтернаціоалізація вищої освіти», NSTS English Language Institute, м. Сліма, Мальта.

ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА СУМІСНИЦТВОМ
09/2016 – теперішній час керівник молодіжного проекту «Молодь для молоді», Черкаський державний бізнес-коледж
10/2012 – 05/2013 Учасник проекту FINREP I,II United States Agency for International Development, викладання та розробка курсу «Фінансова грамотність», Черкаський державний бізнес-коледж
09/2008 – 05/2012 викладач-інструктор з курсу «Заснування власної справи» Cisco Entrepreneurship Institute, Черкаський державний бізнес-коледж

НАЙБІЛЬШ ЗНАЧИМІ ПУБЛІКАЦІЇ ЗА ОСТАННІ П’ЯТЬ РОКІВ
1. Фінансове забезпечення економічного розвитку країни / М.М. Богун // Вісник Одеського національного університету. – 2015. – №4. – Серія - економіка. С.9-13.
2. Фінансові стимули забезпечення економічного розвитку країни: матеріали наукових робіт учасників Міжнародної науково-практичної конференції для студентів, аспірантів та молодих учених [Реформування економіки держави та регіонів: технологічні та економічні аспекти ] ( м. Київ, 19-20 червня 2015 р.), у 2 частинах – К. : Аналітичний центр «Нова економіка», 2015. – Ч.І. – 128 с.
3. Особливості економічного розвитку країн в сучасних умовах: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції [Сучасні концепції управління соціально-економічним розвитком держави], (м. Дніпропетровськ, 5-6 червня 2015 р.): у 4 частинах. – Дніпропетровськ: НО «Перспектива», 2015. – Ч.І. – 132 с.
4. Теоретичні аспекти фінансової політики країн з трансформаційною економікою: матеріали ІV Міжнар. наук.- практ. конф. [Інноваційний розвиток вищої освіти України] (Черкаси, 10 –14 січня 2014 р.). Черкаси, 2013. 160 c.
5.Еволюція теоретичних підходів політики економічного розвитку: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції [Теорія та практика управління економічним розвитком], (Київ, 22-24 листопада 2012 року). – В 3 т. – Т.1. – Донецьк: ТОВ «Фирма друк-Инфо», 2012. – 374 с.
6. Курс «Финансовая грамотность как способ формирования финансово-економических знаний и навыков» / М.М. Богун // Инновационное развитие высшего образования: Монография / Под. ред.. О.В. Куклина. – Черкассы: Черкасский национальный університет шимени Богдана Хмельницкого, 2013. С.304-315.
inc/all/time.php

Наукова активність

Форма зворотньго зв'язку